Průběh řízení

Po bezplatném předběžném posouzení vašeho nároku probíhá samotné řízení ve dvou fázích.
Jeho fáze ilustruje infografika, bližší popis fází pak naleznete níže na této stránce, a to včetně poplatků spojených s průběhem řízení.

První fáze

V této fázi je potřeba získat a prověřit dokumenty z archivů a matrik po vašich předcích. Tyto dokumenty budou následně předloženy ke zhodnocení německému zastupitelskému úřadu, který potvrdí možnost kladného vyřízení vaší žádosti. Můžete samozřejmě předložit i některé památky (osobní doklady či písemnosti) z pozůstalosti po vašich předcích, avšak i v případě jejich absence je možné nahradit je jinými historickými prameny. Získáte tak zároveň i zajímavé historické poznatky o běžném životě vašich předků a vyplníte bílá místa svého rodokmenu.

Tato část řízení obvykle trvá přibližně dva měsíce a není v ní ještě potřeba úředních překladů. Náklady se obvykle pohybují do 800 Kč.

Druhá fáze

V této fázi řízení je potřeba sestavit žádost ke správním úřadům v Německu. Žádost je možno podat za sebe nebo společně s příbuznými, kteří své občanství odvozují od stejného předka. To je výhodné zejména kvůli ceně úředních překladů a správním poplatkům, které se tak mohou hradit společně. Toto řízení podléhá správnímu poplatku 25 € a předkládané dokumenty je nutno úředně přeložit.

Po podání žádosti úřad rozhoduje obvykle do 1 roku, ve složitějších případech do 2 let. Maximální lhůta pro vydání rozhodnutí je 4 roky.

Rozhodnutí

Po kladném posouzení žádosti je vydáno osvědčení o německé státní příslušnosti, se kterým je následně možné žádat o vydání pasu a občanského průkazu. 

Cena

V ceně služby je zahrnuto zastoupení před správními orgány, sestavení žádosti a obstarání všech potřebných dokladů v rámci všech částí řízení. V první „ověřovací“ části žadatel, popř. žadatelé, zaplatí pouze správní poplatky ve výši přibližně 800 Kč. Následně je při kladném posouzení sestavena žádost a vyřízeny všechny potřebné úřední ověření a překlady nutné pro její podání.

Konečná cena za kompletní podání žádosti činí 4 990 Kč. Do žádosti lze navíc zahrnout i všechny případné rodinné příslušníky za cenu 490 Kč za každého dalšího žadatele. V případě zjištění překážky v rámci první fáze řízení se odměna za poskytnuté služby snižuje na 490 Kč. Správní poplatky a náklady úředních překladů si hradí žadatelé sami a o jejich výši jsou vždy předem informováni.