Často kladené dotazy

Kliknutím na otázky si rozbalte odpovědi.

Jsem občanem ČR, popř. již mám více občanství. Mohu v případě osvědčení německého občanství o některé z nich přijít?

Jak Česká republika, tak Spolková republika Německo uznávají existenci vícečetného občanství. Německé občanství je navíc osvědčováno k datu narození žadatele, jelikož bylo získáno narozením, a nikoliv na žádost. Není tedy potřeba skládat žádné jazykové či znalostní zkoušky nebo v Německu vůbec pobývat.

Vzniká mi automaticky s občanstvím i nárok na německý důchod, popř. jiné dávky?

Status německého občana v zásadě neovlivňuje daňové, sociální nebo pojistné nároky, které jsou obvykle vázány na pobyt či na výdělečnou činnost na území Spolkové republiky Německo. Výhodou však zůstává jejich snazší dosažení, např. díky jednodušší evidenci pobytu či snazšího získání práce.

Proč název Artikel 116?

Článek 116 německého základního zákona (Grundgesetz) definuje Němce jako osoby, které jsou držiteli německého občanství a rovněž osoby, které byly přijaty na území Německé říše v rámci hranic z 31. prosince 1937 jako uprchlíci nebo vyhnanci německého etnického původu nebo jako jejich manželé či potomci.

Právě z důvodu této spojitosti jsem se rozhodl službu pojmenovat Artikel 116.

Co když bude v první fázi zjištěna překážka, která by již od samého počátku bránila kladnému vyřízení žádosti? Budu i tak platit celou odměnu?

V případě zjištění překážky se odměna za poskytnuté služby snižuje na 490 Kč. Žadatel se však stále může rozhodnout v řízení pokračovat a osvědčit svůj nárok novými důkazy, jelikož konečné rozhodnutí vždy závisí na spolkových úřadech. Dokonce i zamítavé finální rozhodnutí je možné úspěšně napadnout u německých soudů.

Zdržuji se trvale v zahraničí a návštěvu ČR v nejbližší době neplánuji. Je nutné zde být osobně přítomen?

Nikoliv, díky udělené plné moci je možné nechat všechny potřebné dokumenty získat v zastoupení. Celý průběh řízení může být rovněž přizpůsoben vašim osobním a časovým potřebám a díky osobní přístupu zaručuji vyhovění specifikům každé žádosti.

Pokud jste zde nenalezli odpovědi na vámi hledané otázky, neváhejte mě kontaktovat. Předběžné posouzení vašeho nároku je zcela zdarma a ve spolupráci se zahraničními partnery jsme schopni vyřešit i komplikovanější přeshraniční šetření.